Mandometer®

Ett hjälpmedel som lär Dig att äta
 
Mandometer® består av en våg som är kopplad till en dator. 
 
Du ställer Din tallrik på vågen och lägger mat på tallriken. Datorn registrerar tallrikens viktminskning under måltidens gång och genererar en kurva över äthastighet (gram per minut). Med jämna intervall visas en mättnadsskala på datorskärmen och Du ombeds att skatta Din mättnad genom att peka på skärmen.
 
Datorn sparar mättnadsskattningarna och genererar en kurva över mättnadsupplevelse. När Du tränar Ditt ätbeteende visas två kurvor på skärmen; en för äthastighet och en s-formad kurva för mättnad. Du ombeds att följa dessa kurvor, vilket är möjligt eftersom Du ser Din egen äthastighet och Din egen mättnadsupplevelse växa fram på skärmen under måltiden.
 
 
 
A: En kurva visas på skärmen.
B: När Du äter syns äthastigheten
C: Datorn frågar hur mätt Du känner Dig
D: Du anpassar Din äthastighet och mättnad till 
    träningskurvor