Vår behandling baseras på forskning

Verksamheten på Mandolean AB bygger på vetenskapliga studier. Forskningen är en viktig del av verksamheten och den bedrivs i nära samarbete med Karolinska Institutet.

Chef över forskningsavdelningen är Professor Per
Södersten som också är en av grundarna till
Mandolean AB.

Idag pågår en rad spännande forskningsprojekt på
Mandolean ABs forskningsavdelning.
 
 


Bristolstudien

I Bristol, England används Mandolean-
metoden för att norm-
alisera ätbeteendet och minska vikten hos
barn och ungdomar
med svår fetma.

 
 

Mandometer®

Forskningsavdelningen ansvarar för utvecklingen av Mandometer®, det tekniska hjälpmedel som lär Dig att äta och känna mättnad.

Läs mer >

"Obesity"

Orsakerna till varför människors vikt ökar, hur kroppens fysiologi ändras och hur dom överviktiga skall behandlas diskuteras i denna bok.