Välkommen till Mandoleanklinikerna

Mandoleanklinikerna erbjuder vård mot övervikt och fetma enligt Mandoleanmetoden.

Vi behandlar även ätstörningar och hetsätningsstörning, mer om det kan du läsa på mando.se >
 
På Mandoleanklinkerna fokuserar vi på hur man äter snarare än vad man äter. Återhållsamt ätande eller "ständigt bantande”, som anses vara ett personlighetsdrag som ökar risken för såväl anorexi som övervikt, kan tränas bort med Mandoleanmetoden. Som följd av det ändrade ätbeteendet ändrar också träningen personernas tankar och känslor i matrelaterade situationer.
 
På samma sätt som vi använder hjälpmedel som väckarklockor, mobiltelefoner och bilar i vardagen behöver vissa människor teknisk assistans för att äta normalt. Under Mandoleanbehandlingen slipper patienterna känna sig hungriga när deras kroppsvikt minskar. Kaloriräkning är inte centralt och det är heller inte avgörande vilken mat patienten väljer.
 
Du är välkommen att läsa mer om vårt arbete, vår metod och våra kliniker.


Söker du hjälp för en
ätstörning eller
hetsätningsstörning?

Då ska du till mando.se >
Vår behandling

Läs mer om vår behandling av övervikt och om vårt tekniska hjälpmedel Mandometer®, som används för att normalisera ätbeteende och mättnad.
 
 
 

Mandoleanklinikerna

Vår första klinik ligger i Karolinska Institutet Science Park vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, vi har en klinik i Danderyds sjukhus samt i Alingsås.

Läs mer >

Forskning

Forskning är en viktig del av verksamheten på Mandolean AB och bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet.